• Πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου

    «Η Μικρασιατική μου πλευρά» στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Μικρασιατική μου πλευρά» στη Θεσσαλονίκη