«”Ιωάννινα, πορεία στον τόπο και στον χρόνο”, νέο συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Καπόν», amna.gr