Από την παρουσίαση του βιβλίου “Ο Άρχοντας με τα πολλά πρόσωπα’’ στην Καλαμάτα