Βούζης Παναγιώτης, «Σε εκείνη την εποχή των “υπερανθρώπων”», tanea.gr