Σοφία Σκλείδα, «Από τον αντιγεγονοτικό κόσμο στην αναδυτική θεώρηση της ζωής», fractalart.gr