Στέφανος Καβαλλιεράκης, «Το λεξικό των πρωταγωνιστών του 1821», Βήμα Σαββατοκύριακο