«Στέφανος Παρασκευόπουλος 1926-1976 – Πρωτοπορία στην Αρχιτεκτονική», www.archisearch.gr