Στέλλα Χαραμή, «Μνημείο πολιτικής δύναμης», Ελεύθερος Τύπος, 13/04/2013