Στον θρυλικό «Και» (Quais) παρουσιάστηκε το δίτομο έργο «Η Προκυμαία της Σμύρνης», Greek News