«Συνδυάζοντας κείμενο και εικόνες πέρα από τα τετριμμένα (γράφουν οι Μωυσής Καπόν — Ραχήλ Μισδραχή-Καπόν)»,