Τα λόγια της αγάπης, Αθήνα 9.84, συζήτηση για το βιβλίο «Αναζητώντας τον Ξένο», 1/6/2019