Θανάσης Βασιλείου, «Η κουλτούρα του μίσους», Καθημερινή, 17/03/2013