Τηλέμαχος Χορμοβίτης, «“1922: Πως φτάσαμε στην Καταστροφή”: Ενα διεισδυτικό βιβλίο του ιστορικού Κώστα Σταματόπουλου», avalonofthearts.gr