«Το Μπάουχαους και η Ελλάδα»: Μια πρωτότυπη και διεξοδική διερεύνηση της σχολής που διαμόρφωσε την αισθητική του 20ού αιώνα, elculture.gr