Βάσια Χατζηγιαννάκη, “24 Εικόνες για την επανάσταση του 1821”, ertecho.gr, “10′ Ακόμα”