Βάσια Χατζηγιαννάκη, “H Ιστορία των εικόνων για παιδιά – Φτιάχνοντας σημεία”, ertecho.gr, “10′ Ακόμα”