Βάσια Χατζηγιαννάκη, “Η Ιστορία των εικόνων για παιδιά”, ertecho.gr “10′ Ακόμα”