Βάσια Χατζηγιαννάκη, “Ωκεανός – Το ταξίδι μιας σταγόνες νερού”, ertecho.gr, “10′ Ακόμα”