Ξένια Ελευθερίου, «Αφηγήσεις του εβραϊκού παρελθόντος», oanagnostis.gr